La teva aportació desgrava: calcula quant pots estalviar

Les aportacions, tan quotes com donatius, que facis a entitats benèfiques, es poden desgravar de la declaració de la renda anual*. Per tant, et tornaran part de la teva col·laboració econòmica.

Els percentatges de desgravació depenen de la quantitat que aportes: així, per a aportacions de tot un any que no superin els 150€, hi ha uns percentatges, i per als imports que superin els 150€, uns altres.

A més, si has col·laborat amb la mateixa entitat els 3 darrers anys, els percentatges de desgravació són superiors. D’aquesta manera, la teva fidelitat es veu recompensada amb una major devolució (En el cas de la nostra associació, encara no es poden tenir en compte els 3 anys, perquè la declaració d’utilitat pública és de data 2018).

Si col·labores o penses fer-ho, introdueix l’import i la periodicitat:

Import:

Freqüència: MensualTrimestralAnual

 Marca aquesta casella si portes 3 o més anys col·laborant amb la mateixa entitat i sense reduir la quantitat anual total.

Aportant a l’any:
Hisenda et tornarà:
De la teva butxaca sortiran només:

Percentatges de desgravació fiscal
(Suma d’aportacions anuals a entitats benèfiques)

⇒ Fins a 150€: 80%
⇒ La quantitat que excedeixi de 150€: 35%
⇒ Premi per fidelitat* 3 anys o més: 40%

Informació vàlida per al total d’aportacions a entitats benèfiques. Aquesta millora fiscal no s’aplica al País Basc ni a Navarra. El límit de la deducció sobre la base liquidable és del 10%.

*Modificació de l’article 19 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, que s’aplica des de l’1 de gener del 2020.

Les teves dades personals

    Vull deduir-me el porcentatge corresponent de l'aportació a la declaració de la renda.

    Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer creat per l’Associació Catalana per a la Síndrome de Prader-Willi, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades per a la realització i el manteniment de les gestions relatives de l’Associació. Us recordem que teniu el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades.

    .

    Consulteu aquesta entrada en: Español