La teva aportació desgrava: calcula quan pots estalviar

Les aportacions, tan quotes com donatius, que facis a entitats benèfiques, es poden desgravar de la declaració de la renda anual*. Per tant, et tornaran part de la teva col·laboració econòmica.

Els percentatges de desgravació depenen de la quantitat que aportes: així, per a aportacions de tot un any que no superin els 150 €, hi ha uns percentatges, i per als imports que superin els 150 €, uns altres.

A més, si has col·laborat amb la mateixa entitat els 3 darrers anys, els percentatges de desgravació són superiors. D’aquesta manera, la teva fidelitat es veu recompensada amb una major devolució (En el cas de la nostra associació, encara no es poden tenir en compte els 3 anys, perquè la declaració d’utilitat pública és de data 2018).

Si col·labores o penses fer-ho, introdueix l’import i la periodicitat:

Import:

Freqüència: MensualTrimestralAnual

 Marca aquesta casella si portes 3 o més anys col·laborant amb la mateixa entitat i sense reduir la quantitat anual total.

Aportant a l’any:
Hisenda et tornarà:
De la teva butxaca sortiran només:

Percentatges de desgravació fiscal
(Suma d’aportacions anuals a entitats benèfiques)

⇒ Fins a 150€: 75%
⇒ La quantitat que excedeixi de 150€: 30%
⇒ Premi per fidelitat* 3 anys o més: 35%

Informació vàlida per al total d’aportacions a entitats benèfiques. Aquesta millora fiscal no s’aplica al País Basc ni a Navarra. El límit de la deducció sobre la base liquidable és del 10%.

*Article 19 (deducció de la quota de l’impost sobre la renda de les persones físiques) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Consulteu aquesta entrada en: esEspañol