Centre d’atenció precoç

Des dels centres d’atenció precoç, es coordina el conjunt d’accions preventives i assistencials adreçades a nens i nenes que tenen algun trastorn en el desenvolupament, amb la finalitat de facilitar la màxima millora en la seva evolució. Treballa des de diferents especialitzacions: fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia clínica, neurologia pediàtrica…

Més informació

Jornada SPW per a educadors 2013

El 23 de febrer de 2013 es va celebrar la  jornada formativa i informativa per a educadors Què és la Síndrome Prader-Willi?

Podeu consultar-ne el programa i veure els vídeos de les diferents intervencions.

Vídeo 1

Presentació de la jornada
Sra. Anna Ripoll [00:00]
Sra. Glòria Renom [04:34]
Sra. Montse Millà [17:50]
Sra. Alba Espot [22:20]

Causes i gens ineficients en la Síndrome de Prader Willi
Dra. Míriam Guitart [33:12]

La conducta de les persones amb SPW: del fenotip a la malaltia mental
Dr. Ramon Novell [58:15]

Vídeo 2

La conducta en persones amb SPW, quan la integració es transforma en desintegració
Sra. Aurora Rustarazo [00:00]