Desenvolupament i implantació del model d’atenció a les malalties minoritàries (MM) a Catalunya. Ordenació d’unitats d’expertesa clínica (UEC)

L’objecte d’aquesta Instrucció és establir el desenvolupament i la implantació del model d’atenció a les MM a Catalunya i l’ordenació del mapa d’unitats d’expertesa clínica (UEC) per a MM o grups temàtics d’MM.

La Instrucció s’estructura en dues parts, un cos central en el qual s’estableixen els elements generals de contextualització organitzativa i de model, i una part dinàmica, en forma d’annexos, que permetrà incorporar, de forma progressiva, els nous elements que es derivin de la implantació del model, de manera que el model té una capacitat d’adaptació per tal que es pugui aplicar d’acord amb les necessitats específiques dels diferents grups temàtics d’MM i els seus requeriments d’atenció.

Instrucció en format pdf

Consulteu aquesta entrada en: esEspañol