Dóna suport a la Creació d’escoles púliques per a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials

Actualment només existeixen 7 escoles públiques a la ciutat de Barcelona i algunes d’elles estan especialitzades en alguna/s patologies. Hi ha poc on escollir, poques places,… impossible accedir a una educació pública.

El web decidim.barcelona és la plataforma on els veïns de Barcelona poden fer aportacions, debatre-les i fer el seguiment de totes les propostes que han de configurar el Pla municipal, el qual marca el camí a seguir per construir una ciutat més inclusiva i equitativa.

Per participar al web cal registrar-s’hi, tot i que per donar suport a les propostes cal verificar que s’està empadronat a la ciutat.

Dóna suport

Consulteu aquesta entrada en: esEspañol