III Jornada estatal d’intervenció social en salut materno-infantil i juvenil. El focus en les persones: experiències i emocions, 17 de juny de 2016

L’argument de la jornada se centra en les vivències de les famílies que, en moltes ocasions, han de fer un llarg recorregut en els complexos entorns sanitaris. Ells, al costat dels seus sentiments i emocions, són els veritables protagonistes d’aquesta història.

Ser capaços de descobrir que les seus experiències estan molt condicionades per la nostra actuació diària, és el primer repte que ens hem plantejat en aquesta tercera jornada d’intervenció social en salut-maternoinfantil infantojuvenil.

Com comunicar-los un diagnòstic? Com acompanyem el seu impacte? Com ajudem a que la seva estada a l’hospital sigui més fàcil? Quin espai i temps tenim previst per deixar-los expressar tot el que senten? Com podem ser els seus guies davant les noves dificultats sorgides? Ens anticipem la seva tornada a casa? Qui va a rebre’ls després? Com treballem aquestes situacions en equip? Sabem escoltar-realment o ens limitem a fer un monòleg? …

Sabem que en aquest difícil recorregut ple de emocions i dures situacions, els professionals també ens passen coses.

Programa

Més informació i inscripció

Consulteu aquesta entrada en: esEspañol