La primera noticia (GAT y Real Patronato sobre Discapacidad)

Millora del procés de comunicació del diagnòstic de trastorn en el desenvolupament o discapacitat en la primera infància. Es coneix com a “primera notícia” el moment en què un professional dóna compte als pares que el seu fill presenta una anomalia congènita, una discapacitat, un trastorn o un retard del desenvolupament.

Descarrega el document

 

Consulteu aquesta entrada en: esEspañol