Suggeriments per a pares i educadors (ACSPW)

Document amb suggeriments que provenen de pares, professionals i de l’observació directa de persones amb SPW.

Descarrega el document “Recomendaciones para padres y educadores”

Consulteu aquesta entrada en: esEspañol