La historia de Federito, el trébol de cuatro hojas (FEDER)

La Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) juntament amb el Centre de Referència Estatal d’atenció a persones amb Malalties Rares i les seves famílies (CREURE) ha publicat el conte infantil “La història de Federito, el trèvol de quatre fulles”. Un llibre infantil dedicat als més petits per tal de promocionar la imatge positiva de les persones amb ER.

Descarrega el conte