El 2022 atenem 997 consultes entorn la síndrome Prader-Willi

Un dels objectius de la nostra entitat és l’atenció a les famílies i a les persones interessades en la síndrome Prader-Willi. Gràcies al Servei d’Informació i Assessorament, el 2022 vam atendre 997 consultes (un 24 % més que l’any anterior), de les quals el 83 % són de famílies i persones afectades i, la resta, de professionals.

Compartim algunes de les conclusions:

  • Un any més, hem pogut constatar que les mares són els que realitzen més consultes (69 %), sent un reflex social del treball de cures de les dones.
  • Els canals de comunicació virtuals ens permeten arribar a més famílies, siguin on siguin, fins i tot de l’estranger. El canal més utilitzat és el telèfon (75 %).
  • Més del 80% de les consultes ateses han estat respecte a nens i joves de fins a 20 anys amb la síndrome.
  • El 80% de les consultes han procedit de Catalunya.
  • La majoria de les consultes han estat per demanar informació sobre la síndrome, ajuts, centres de referència i activitats de l’Associació, entre d’altres.