Indicadors de qualitat per a la integració escolar (FEAPS)

Guia per a la comunitat educativa implicada en l’ensenyament d’estudiants amb necessitats especials. En particular, aquesta guia es refereix a l’educació de l’escolarització obligatòria i post-obligatòria.

Descarrega el document “Indicadores de calidad para la integración escolar”

Consulteu aquesta entrada en: esEspañol