Ajuts i tràmits

Tràmits per discapacitat

 • Entitat: Generalitat de Catalunya - Centres d'atenció a persones amb discapacitat 
    
 • Definició: És un document acreditatiu de la condició de discapacitat. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge

 • Prestació: És un requisit indispensable per accedir a les prestacions econòmiques i les accions assistencials

 • Més informació, centres de valoració
 • Entitat: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família

 • Definició: Permet donar testimoni del reconeixement del grau de discapacitat i servir de document provatori

 • Prestació: Facilita l’accés a determinats avantatges i beneficis

 • Més informació, Generalitat de Catalunya
 • Entitat: Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social.

 • Definició: Menors de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  Majors de 18 anys i amb una discapacitat igual o superior al 65%.

 • Prestació: L’assignació econòmica es diferent segons l’edat i el grau de discapacitat 

 • Més informació, Seguridad Social
 • Entitat: Generalitat de Catalunya. Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

 • Definició: Per atendre les necessitats assistencials de la població infantil amb trastorns en el desenvolupament o en situació de risc de patir-los. Aquest servei s'estén fins que l'infant compleix sis anys

 • Prestació: Serveis (psicomotricitat / logopèdia / psicòleg...)

 • Més informació, CDIAP
 • Entitat: Generalitat de Catalunya / Ajuntaments (Serveis Socials)
  Telèfon Atenció a la Dependència 900 300 500

 • Definició: La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

 • Prestació: La quantia de les prestacions econòmiques l'acorda el Consell Territorial del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (SAAD en funció de la situació personal (grau i nivell de dependència, renda i patrimoni), l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona amb dependència.

 • Més informació: Generalitat de Catalunya
 • Entitat: Ministerio de Hacienda

 • Definició: Deducció de família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec

 • Prestació: Deducció de 1.200 € en l’IRPF o l’abonament anticipat de 100 € mensuals. 2.400 € en cas de famílies nombroses amb fill discapacitats

 • Més informació, Agencia Tributaria
 • Entitat: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família

 • Definició: El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i és pot demanar amb dos infants en el cas que un d'ells tingui reconeguda una discapacitat

 • Prestació: Beneficis i descomptes en tot l'Estat

 • Més informació, Generalitat de Catalunya

 

Descarrega’t el document resum dels Ajuts i Tràmits

Si us assabenteu d’algun ajut més us podeu adreçar a l’ACSPW i enviar-nos la informació per fer-la arribar a tots els afectats. Necessitem la col·laboració de tots!!!

Recursos sobre ajuts i tràmits

Últims recursos

Consulteu aquesta entrada en: Español